ΛΑΟΣ: ιδεολογία και πολιτική (2000-2007), (Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός)

Χρήστος Παρίση Μπιρμπίλης
2008
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια μελέτη της ιδεολογίας που ενστερνίζεται και της πολιτικής πρακτικής που υιοθετεί ο κομματικός σχηματισμός του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Ειδικότερα, κυριότερο αντικείμενο μελέτης αποτελεί ο λόγος που διατύπωνε η παράταξη του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού για την ιδεολογία που τον διακατείχε και την πολιτική πρακτική που εφάρμοσε για την εκλογική του ενδυνάμωση και την εδραίωση της πολιτικής του παρουσίας στο ελληνικό στερέωμα, από την στιγμή της ίδρυσής του
more » ... (Σεπτέμβριος 2000) μέχρι την εξασφάλιση της κοινοβουλευτικής του παρουσίας (Σεπτέμβριος 2007).
doi:10.26262/heal.auth.ir.110392 fatcat:qpjkz7kv4zdj5ledrwz5nmvwsa