Severe exacerbation of psoriasis after cessation of methotrexate therapy successfully treated with cyclosporin A
Ciężkie zaostrzenie łuszczycy po odstawieniu metotreksatu skutecznie leczone cyklosporyną A

Aleksandra Bartczyszyn-Kmiecik, Magdalena Żychowska, Radomir Reszke, Adam Reich
2017 Przegląd Dermatologiczny  
Introduction. It is estimated that erythroderma affects about 1-2% of patients with psoriasis. Objective. To present a case of psoriatic erythroderma, which was effectively treated with cyclosporin A. Case report. A 31-year-old man was admitted to the department to treat erythroderma. Approximately 3 weeks prior to hospital admission he discontinued methotrexate treatment which, in addition with upper respiratory tract infection resulted in rapid recurrence of psoriatic lesions and development
more » ... f erythroderma. Methotrexate 20 mg weekly was re-introduced to treat skin lesions. Despite such treatment, no satisfactory improvement was achieved. On the 13 th day of hospitalization it was decided to start cyclosporin A (initially 200 mg/day, next increased to 300 mg/day). Cyclosporin A treatment was effective and well tolerated. Conclusions. Discontinuation of systemic treatment in patients with psoriasis may be associated with an exacerbation of the skin condition including erythroderma. Cyclosporin A is a valuable therapeutic option for patients with psoriatic erythroderma. The treatment is characterized by a rap id onset of action, good efficacy and generally favourable safety profile. StReSzCzenie Wprowadzenie. Ocenia się, że erytrodermia dotyczy ok. 1-2% pacjentów z łuszczycą. Cel pracy. Przedstawienie przypadku erytrodermii łuszczycowej skutecznie leczonej cyklosporyną A. Opis przypadku. Mężczyzna 31-letni został przyjęty w celu leczenia erytrodermii łuszczycowej. Około 3 tygodnie przed hospitalizacją u chorego zaprzestano stosowania metotreksatu. Przerwanie leczenia tym lekiem oraz dodatkowo infekcja górnych dróg oddechowych spowodowała szybki nawrót zmian łuszczycowych i rozwój erytrodermii. W tera-Otrzymano: 22.07.2017 r. Zaakceptowano: 5.08.2017 r. How to cite this article Bartczyszyn-Kmiecik A., Żychowska M., Reszke R., Reich A.: Severe exacerbation of psoriasis after cessation of methotrexate therapy successfully treated with cyclosporin A. Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2017, 107, 423-431.
doi:10.5114/dr.2017.69949 fatcat:azamcfqrozaetanhjlq2zhukxi