A Baradla-barlang mint rituális tér - The Baradla Cave as a Ritual Space

Gábor Rezi Kató
2020 Dissertationes Archaeologicae: Ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eötvös Nominatae  
A Baradla-barlang egyike a legrégebb óta ismert régészeti lelőhelyeinknek, kutatása bő másfél évszázados múltra tekint vissza. Áttekintve azonban a kutatás eddigi eredményeit arra a megállapításra juthattunk,hogy a köztudatba beépülő toposzok mellett a legtöbb releváns kérdés a mai napig megválaszolatlan maradt. Két fő kérdéscsoportról beszélhetünk: a kronológiai kérdésekről és a Baradla – mint "funkcionális"tér – településtörténeti és/vagy rituális helyként értelmezhető szerepéről. A jelen
more » ... lmány a neolitikumés a bronzkor időszakában az utóbbi kérdéskört vizsgálja. A régi információk újraértékelésével és a legfrissebb eredmények figyelembe vételével a kutatás korábbi álláspontjához képest úgy véljük, hogy a barlang e korszakokban különleges, rituális tér volt, nem profán cselekmények helyszíne. Az is kimondható, hogy a két időszak rituális cselekedetei, a barlang szakrális jelentőségei is eltérnek egymástól.
doi:10.17204/dissarch.suppl3.43 fatcat:qzztmg3rzbbgzkoto57o7n6ssa