Thermal Hazard and Kinetic Study for Synthesis Process of Flumorph

Chunsheng Cheng, Futao Qin, Zhenyun Wei, Zhongbao Ren, Xu Ming
2012 Huaxue xuebao  
doi:10.6023/a1112122 fatcat:6glv4eu7evcgrbnpfsczh3y5iy