Methodological Bases of Conducting a Scientific Research under the Specialty 023 — "The Fine Arts, Decorative Art, Restoration"

Ольга Школьна
2020 Artistic Culture Topical Issues  
Методологічні засади здійснення наукового дослідження за спеціальністю 023 -«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» Methodological Bases of Conducting a Scientific Research under the Specialty 023 -"The Fine Arts, Decorative Art, Restoration" Анотація. Стаття присвячена розгляду методологічних засад здійснення наукових досліджень з мистецтвознавства за новим шифром 023. Оскільки паспорта до цієї спеціальності, за якою вже ведеться підготовка у багатьох аспірантурах і
more » ... пірантурах і докторантурах України, ще не розроблено, постає питання і щодо її змісту, і щодо відповідної методології досліджень. Зважаючи на специфіку цієї проблематики, обумовленої одночасно трьома напрямами діяльності, зазначеними у назві спеціальності, а саме -обра зотворчим мистецтвом, декоративним мистецтвом, реставрацією, можна говорити про три окремі спеціалізації та необхідність пошуку для них універсального методологічного наукового інструментарію. Крім того, відсутність окремої спеціальності з те орії та історії мистецтва, як це прийнято у деяких державах пострадянського соціуму, вимагає також відповідних додаткових положень паспорта цієї спеціальності. Ключові слова: методологія, образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, мистецтвознавство, Україна, 2020-2021 рік.
doi:10.31500/1992-5514.16.2020.205239 fatcat:wm4c2o7fiff6vcrtj5rv4os57u