King David's Fatherhood – the Bright and Dark Sides

Maciej Basiuk
2018 Biblica et Patristica Thoruniensia  
Being a father is an important task in a man's life. This does not refer only to physical participation in the conception and birth of offspring, but also to the question of upbringing. That's why, in many cultures there are texts giving advice on how to do it. In the Bible, we cannot find any instructions on how to be a good father, but there are characters who try to fulfill this role. One of them was King David who had many children and loved them very much, although his attitude toward them
more » ... ttitude toward them was not always fully responsible. Thanks to the biblical texts, it is possible to observe how David fulfilled his role as a father. Streszczenie. Ważnym zadaniem w życiu mężczyzny jest bycie ojcem. Nie oznacza to jedynie fizycznego udziału w poczęciu i zrodzeniu potomstwa, ale również kwestię wychowania go. Właśnie dlatego w wielu kulturach można odnaleźć teksty zawierające wskazówki, jak tego dokonać. W Biblii nie znajdziemy żadnej instrukcji, jak być dobrym ojcem, ale możemy odnaleźć postacie, które starają się to zrealizować. Jedną z nich był król Dawid. Miał on wiele dzieci i bardzo je kochał, chociaż nie zawsze jego postawa względem nich była w pełni odpowiedzialna. Dzięki tekstom biblijnym można zobaczyć, w jaki sposób Dawid realizował się jako ojciec.
doi:10.12775/bpth.2018.022 fatcat:gapxitsn3veqldmw76ok2567oi