Razlika u pojavnosti ranih komplikacija perkutanog zračenja raka vrata maternice između pacijentica s planiranim liječenjem 2D i 3D tehnikom

Dorjana Vidmar, Adem Hajredini
2017 Journal of Applied Health Sciences  
Klinika za ženske bolesti i porode, KBC Zagreb Sažetak Liječenje raka vrata maternice ovisi o mnogim faktorima pa je tako jedna od metoda izbora, osim kirurškog liječenja, i radioterapijsko liječenje. Radioterapija je vještina uporabe ionizirajućeg zračenja u liječenju zloćudnih te nekih dobroćudnih bolesti, a cilj joj je s pomoću zračenja uništiti tumorske stanice te pri tome sačuvati okolno zdravo tkivo, u čemu veliki značaj ima 2D radioterapija, a u današnje vrijeme i 3D radioterapija 1 .
doi:10.24141/1/3/2/8 fatcat:w4l6gcs7lzdhfmuxvr6gp5tkqy