Internationalisation of Higher Education and Global Mobility [book]

BERNHARD STREITWIESER
2014
Yayınevi: Oxford: Symposium Books Basım Yılı: 2014 Sayfa Sayısı: 320 ISBN: 978-1-873927-42-7 Yükseköğrenimde uluslararasılaşma, küreselleşmenin doğal ve kaçınılmaz bir sonucudur. Tarihte geriye doğru gidilir ve üniversitenin ortaya çıkış sürecine bakılırsa üniversitelerin ilk kurulduğu andan itibaren doğasının buna müsait olduğu görülebilir. Nitekim Ortaçağ Latince'sinden gelen üniversite, yerel bölgenin dışından, uzak yerlerden gelen öğrencileri de kabul eden okul anlamına gelmekteydi (Kenan,
more » ... elmekteydi (Kenan, 2012). Yükseköğrenimde uluslararasılaşmanın ilk biçimleri ise daha ortaçağlardan itibaren üniversiteler arasında "bilgi ve öğrenci değişimi" olarak gözlenmiş (De Wit, 2002, s. 5), modernlik öncesi uluslararasılaşma amacını taşıyan bir misyonu içerecek biçimde yerleşerek, kültürlerarası kolektif bilincin oluşmasını sağlamada bir boyutuyla kaynaşma çerçevesinde "bütünleşme" yaşanmıştır. Günümüzde ise yükseköğrenim deneyiminin küreselleşmesinin bir göstergesi olarak üniversitelerin strateji planlarında uluslararasılaşmaya yer vermesi (Allen ve Ogilvie, 2004), küresel öğrenci hareketliliği ve küreselleşme stratejileri 21.yüzyılın en hızlı gelişen eylemsel politikaları arasında yer almasına yol açmaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak yükseköğrenimin yapılandırılması sürecinde uluslararasılaşma üzerine yapılan çalışmaların da gün geçtikçe arttığını belirtmek gerekir. Birçok ülkede olduğu gibi OECD: Education at a Glance ya da Eurydice ise Key Data Series, Thematic Reports gibi yayınlarıyla küresel bağlamda yükseköğrenim alanında
doi:10.15730/books.87 fatcat:nv67kd36vjehlljxa6w5shjusq