INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC STUDIES ULUSLARARASI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Qualitative Analysis of Official Twitter accounts of President and Political Party Leaders under the Presidential Government System Referendum

T Cumhurbaşkanı, İle Siyasi, Parti Liderlerinin, Resmi Twitter, Hesaplarının Cumhurbaşkanlığı, Hükümet Sistemi, Referandumu Kapsamında, Nitel Analizi, Ufuk Bingöl, Sosyal Analizi, Nitel Analizi, Başkanlık Sistemi
2017 Cilt   unpublished
Bu çalışmada; Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin liderlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının resmi twitter hesaplarından 16 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumuna ilişkin yapmış oldukları paylaşımlarının nitel veri analizi yöntemleri vasıtasıyla liderlerin referandum hakkında twitter kullanım uygulamaları ve paternleri incelenmiştir. Halihazırda kullanılan Nitel veri analizi (NVA) yazılımının da imkan ve
more » ... n da imkan ve kabiliyetleri kullanılmak suretiyle çeşitli ifade analizleri ve bulutları ile kümelenme analizi yapılmıştır. NVA yazılımı vasıtasıyla icra edilen otomatik ve elle kodlama faaliyetlerine istinaden Referandum 2017'de "EVET" tercihini savunan liderlerin "milletin kararı" ifadesi ile "bürokrasiden kurtulma" ve "hız" kavramlarını yoğunlukla kullanarak icraatlarını anlattıkları görülürken "HAYIR" tercihini savunan liderlerin twitter' yoğun bir hashtag kullanımı ile büyük ölçüde slogan temelli kullandıkları görülmektedir.
fatcat:qjmgcevvajgbjd6tnpfhgnyiga