HOE ZINVOL IS WERKOVERLEG?

J. J. Ramondt
1979 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Inleiding *) Belangen wordt door mij opgevat als al datgene wat deelnemers aan het maatschappelijk verkeer definiëren als verwor venheden, dan wel nastrevenswaardigheden, voor de bewaking en realisatie waarvan zij bereid zijn bepaalde kosten te dragen. m a b blz. 433
doi:10.5117/mab.53.21980 fatcat:e5muuxe4lfcano5edbaom6vf3i