The Relation of Intrapartum Amniotic Fluid Index to Perinatal Outcomes

Kahraman Ulker, Isa Aykut Ozdemir
2011 Kafkas Journal of Medical Sciences  
AIM: To gradate and classify the severity of decreased amniotic fl uid index (AFI) in term parturients in relation with intrapartum and perinatal outcomes. METHODS: Term parturients (n=700) with intact amniotic membranes were studied in four amniotic fl uid index (AFI) groups: 1) 3cm≤AFI; 2) 3cm<AFI≤ 5cm; 3) 5cm<AFI≤8cm and 4) 8<AFI≤24 cm. Demographic, physical and ultrasonographic fi ndings and perinatal outcomes were analyzed. RESULTS: AFI decreased by the advancing gestational age. Advancing
more » ... severity of the decreased AFI levels correlated strongly with the increased rates of cesarean birth, meconium in the amniotic fl uid, abnormal fetal hearth rate trace fi ndings, fetal distress and the post date pregnancies. The demographics and the initial cervical examinations were unrelated with the AFI measurements. CONCLUSION: In low risk pregnancies advancing severity of the decrease in amniotic fl uid volume, gestational age dependent or not, increases the ratios of pathological fetal hearth rate trace changes, diagnosis of fetal distress and the fetal distress indications which lead to cesarean deliveries. The AFI of ≤3cm infl uences negatively the 1st minute Apgar score. Key words: labor and delivery, antenatal care and diagnosis, fetal monitoring, amniotic fluid index, perinatal outcome, oligohydramnios, intrapartum ultrasonography ÖZET AMAÇ: Miadında gebelerde azalmıș amniyos sıvısı indeksini intrapartum ve perinatal sonuçlarla ilișkilendirerek derecelendirmek ve sınıflamak YÖNTEM: Miadındaki gebeler (n=700) amniyos sıvısı indeksi (ASI) gruplarının 1) 3cm≤ASI; 2) 3cm<ASI≤ 5cm; 3) 5cm<ASI≤8cm and 4) 8<ASI≤24 cm olmasına göre incelendiler. Demografik, muayene ve ultrasonografi bulguları ve perinatal sonuçlar analiz edildi. BULGULAR: ASI ilerleyen gebelik haftasıyla birlikte azaldı. ASI azalmasının șiddetlenmesi Sezaryen doğum, amniyos sıvısında mekonyum, fetal kalp hızı traselerinde anormal bulgu, fetal distress ve miad așımı oranlarının artıșlarıyla güçlü korelasyonlar gösterdi. Demografik bulgular ve bașlangıç servikal muayene bulgularıyla ASI arasında ilișki saptanmadı. SONUÇ: Düșük riskli gebelerde amniyos sıvısı hacminin azalması, gebelik yașına bağlı ya da bağımsız, patolojik fetal kalp hızı bulguları, fetal distress tanısı ve fetal distress tanılı sezaryen doğum oranlarını arttırır. ASI≤3cm olduğunda 1. dakika Apgar skoru da olumsuz etkilenir. Anahtar kelimeler: doğum eylemi ve doğum, antenatal bakım ve tanı, fetal monitorizasyon, amniyos sıvısı indeksi, perinatal sonuçlar, oligohidramniyos, intrapartum ultrasonografi
doi:10.5505/kjms.2011.32042 fatcat:f27mhljf6vcg5pmyerzzfe7ni4