Osmanlı Saray Hayatından Bir Kesit: Ali Akyıldız ve Mümin ve Müsrif Bir Padişah Kızı Refia Sultan

Arif KOLAY
2017 Mavi Atlas  
Öz Türkiye'de kadın tarihi çalışmaları her zaman ilgi çeken konular arasında olmuştur. Özellikle çalışma saray kadınları ile alakalı olduğunda daha da ilgi çekici hale gelmektedir. Çünkü eğitimli ve üst tabakadan olan bu kişilerin dışarıya kapalı olan durumları her kesimden insanın merakını celbetmektedir. Saray kadınları ile ilgili hikâye ve roman tarzında çok sayıda yayınlar olmasına karşılık akademik anlamda son yıllarda bu konuda çalışmalara ağırlık verildiği görülmektedir. Saray
more » ... n günlük yaşam ve ikili ilişkileri, eğitimleri, evlilikleri gibi pek çok özel konuyu öğrenmek açısından Ali Akyıldız tarafından hazırlanmış olan Mümin ve Müsrif Bir Padişah Kızı Refia Sultan kitabı zikredilmeye değer bir incelemedir.
doi:10.18795/gumusmaviatlas.357963 fatcat:whiqp2xuljdzdotdsfnotvm3y4