Một số đặc điểm tâm lí và những vấn đề khó khăn của người cao tuổi

Nguyễn Thị Tứ
2019 Tạp chí Khoa học  
Bài viết mô tả một số đặc điểm tâm lí và những vấn đề khó khăn thường gặp ở người cao tuổi (NCT). Kết quả nghiên cứu cho thấy NCT có sự thông thái, tình cảm sâu sắc, gắn bó với đời sống tâm linh và rất quan tâm chăm sóc con cháu. Bên cạnh những ưu điểm đó, NCT còn có biểu hiện khủng hoảng tuổi về hưu, dễ bị stress hoặc trầm cảm, suy lão tâm lí và một số bệnh tật ở tuổi già.
doi:10.54607/hcmue.js.14.5.217(2017) fatcat:q3oievfegnc6dhkskbg35rhjbe