Femtosecond laser rapid prototyping of nanoshells and suspending components towards microfluidic devices

Dong Wu, Qi-Dai Chen, Li-Gang Niu, Jian-Nan Wang, Juan Wang, Rui Wang, Hong Xia, Hong-Bo Sun
2009 Lab on a Chip  
doi:10.1039/b902159k pmid:19636471 fatcat:kflid5okyfbordvz6fl2siuafa