Obowiązki sprawcy podlegające negocjacjom w ramach dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym

Piotr Białek
2019
The article characterizes the institution of voluntary submission to liability, a brief outline, characteristics and location in the Penal and Fiscal Code, legal problems.
doi:10.34616/23.19.074 fatcat:xfpo4vjr3jc63emkkos3mta5pu