Polymer packaging materials - friend or foe of the Circular Economy

ZENON FOLTYNOWICZ
2020 Polimery  
Plastic packaging is a product of shortterm use and becomes waste aft er use. For most pack ages made of homogeneous polymeric material, there is no problem with their recycling. The packaging used for food packaging and storage, for example, multilayer foils, considerably reduces food losses. However, due to their complex multipolymer structure, it is signifi cantly more diffi cult to recycle it. Currently, in this case there are almost no technologies that are eff ective enough to be both
more » ... eff ective for recyclers and not burden the environment. Leading companies from the plastics industry in cooperation with food and packaging producers are working on solutions that will improve the suitability for recycling of multi-layer packaging while maintaining high level of food protection. Huge hopes are connected with nanotechnology and nanomaterials that enter the packaging market, mainly nanocomposites, and particularly ideally, if it would be biodegradable bionanocomposites. However, new packaging materials based on nanocomposites are bringing potentially new problems for recycling. The paper presents the issues related to meeting the requirements of Circular Economy by multilayered packaging materials based on traditional polymers and alternative materials of the new generation introduced to the packaging market. Materiały opakowaniowe z tworzyw polimerowych -przyjaciel czy wróg Gospodarki o Obiegu Zamkniętym Streszczenie: Opakowania z tworzyw polimerowych po krótkotrwałym użyciu stają się odpadem. W wypadku większości opakowań wykonanych z jednorodnych materiałowo tworzyw polimerowych nie ma problemu z ich recyklingiem. Odpowiednio dobrane opakowania stosowane do pakowania i przechowywania żywności w istotnym stopniu zmniejszają straty żywności -przykładem mogą być folie wielowarstwowe. Ze względu jednak na ich złożoną, wielopolimerową strukturę trudno jest pod dać je klasycznemu recyklingowi. Obecnie nie ma wystarczająco efektywnych technologii, opłacalnych dla recyklerów i jednocześnie nieobciążających zbytnio środowiska. Czołowe fi rmy z branży tworzyw polimerowych w porozumieniu z producentami żywności i opakowań pracują nad rozwiązaniami zwiększającymi przydatność do recyklingu opakowań wielowarstwowych z zachowaniem efektywnej ochrony żywności. Ogromne nadzieje wiązano z wkraczającą do opakowalnictwa nanotechnologią i na Rapid Communications Przypominamy P.T. Autorom, że publikujemy artykuły typu Rapid Communications. Prace oryginalne wyłącznie w języku angielskim o objętości 4 - 5 stron maszynopisu z podwójną interlinią (plus ewentualnie 2 - 3 rysunki lub 1 - 2 tabele), którym umożliwiamy szybką ścieżkę druku (ok. 4 miesiące od chwili ich otrzymania przez Redakcję). Artykuł należy przygotować wg wytycznych zamieszczonych we wskazówkach dla Autorów.
doi:10.14314/polimery.2020.1.1 fatcat:y7xt66ohtzdrdcmwwvkhtq5g74