THE ROLE OF PERSONAL DYSFUNCTIONALITY IN THE ORIGIN OF PSYCHOSOMATIC DISEASE

I.O. Mykhailoshyna
2020 Habitus  
 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ 127  ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ Постановка проблеми. Згідно з визначенням Всесвітньої організації здоров'я, здоров'я є станом повного фізичного, психічного й соціального благополуччя, а не тільки відсутністю хвороб і фізичних дефектів. У полі інтересу дослідження знаходиться два параметри: фізичний і психічний стан індивіда. Фізичні захворювання чинять психологічний вплив, а психологічні розлади можуть викликати фізичні захворювання. Нейронаука продемонструвала вплив
more » ... психологічного стресу на імунну систему. Відносини між розумом і тілом є соматопсихічні, або психосоматичнi, і кожне відхилення від добре скоригованої й збалансованої поведінки може легко призвести до формування психічних або фізичних симптомів [1, c. 213-224].
doi:10.32843/2663-5208.2020.13-2.21 fatcat:qpndr3x7fbc5ddousd6qvv6go4