Wpływ doboru inhalatora i cząstki na skuteczność terapii wziewnej w POChP

Paweł Śliwiński, Ryszarda Chazan, Piotr Dąbrowiecki, Karina Jahnz-Różyk, Robert Mróz, Michał Pirożyński
2014 Pneumonologia i Alergologia Polska  
doi:10.5603/piap.2014.0035 pmid:24793155 fatcat:gpsiasneendexfu2hpvcocdj4u