Seedetraktipuudulikkuse levimus aparaadihingamisel intensiivravihaigetel

Aleksander Koroljov, Joel Starkopf, Annika Reintam
2014
Uuringu eesmärk. Kirjeldada 2008. a Eestis välja töötatud seedetraktipuudulikkuse skoori (Gastrointestinal Failure (GIF) score, GIF-skoor) abil seedetraktipuudulikkuse esinemist ja mõju ravi lõpptulemusele aparaadihingamist vajavatel intensi ivravipatsientidel. GIFskoor väljendab seedetraktipuudulikkust intraabdominaalne hüpertensiooni (IAH) ja enteraalse toitmise ebaõnnestumise kombinatsioonina. Metoodika. Prospektiivne levimusuuring. Uuritavateks olid kõik järjestikused intensiivraviosakonnas
more » ... ensiivraviosakonnas vähemalt 24 tundi aparaadihingamisel olnud täiskasvanud patsiendid (n = 389). Tulemused. IAH arenes 115 (29,6%) patsiendil ja enteraalne toitmine ebaõnnestus 210 patsiendil (54,5%). Seedetraktipuudulikkus (GIF-skoor vähemalt ühel päeval vähemalt 3 punkti) esines 67 haigel (17,2%). Haigete suremus erinevate GIF-skoori gruppides oli korrelatsioonis sündroomi raskusega. GIF-skoori kombineerimine SOFA hulgielundipuudulikkuse skooriga ei suurenda viimase ennustusjõudu suremuse prognoosimisel. Järeldused. Enteraalse toitmise ebaõnnestumine ja IAH esinevad aparaadihingamisel intensiivravihaigetel sageli. GIF-skoor korreleerub suremusega. Edasised uuringud on vajalikud, et selgitada, kas GIF-skoor on kasutatav SOFAskoori täiendina. Eesti Arst 2010; 89(11):708−716
doi:10.15157/ea.v0i0.10657 fatcat:7q5myxxvajdxtndotzo4klpigy