Research of Machining Vibration Restraint Method for Compressor Blade

Zhongxi Zhang, Dinghua Zhang, Ming Luo, Baohai Wu
2016 Procedia CIRP  
doi:10.1016/j.procir.2016.10.042 fatcat:msnkaepm7jhx5a5px7lqxxihhm