MỘT CẢI TIẾN VỀ ĐIỀU KHIỂN CHẤP NHẬN LẬP LỊCH DỰA TRÊN DỰ BÁO TỐC ĐỘ CHÙM ĐẾN KẾT HỢP ĐƯỜNG TRỄ FDL

Phạm Trung Đức, Võ Viết Minh Nhật, Đặng Thanh Chương
2019 KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ XII NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   unpublished
TÓM TẮT: Vấn đề điều khiển chấp nhận lập lịch đã được nghiên cứu trong [1][2][3][4], trong đó các tác giả trong [4] đã đề xuất một mô hình điều khiển chấp nhận lập lịch dựa trên dự báo tốc độ chùm đến nhằm giúp các chùm ưu tiên cao dành được nhiều tài nguyên hơn. Từ khóa: mạng OBS, QoS, điều khiển chấp nhận lập lịch, dự đoán dựa trên tốc độ, đường trễ FDL. I. GIỚI THIỆU Mạng chuyển mạch chùm quang (mạng OBS, Optical Burst Switching) đã và đang phát triển hết sức mạnh mẽ nhằm đáp ứng sự phát
more » ... n nhanh chóng của lưu lượng Internet và việc triển khai ngày càng gia tăng các dịch vụ đa phương tiện mới như VoIP, video theo yêu cầu, điện toán đám mây,.... Công nghệ OBS được chọn nhằm khai thác hiệu quả hơn băng thông của các sợi quang, tạo ra một cơ sở hạ tầng mạng linh hoạt, có thể cấu hình ở mức chùm (burst) và xử lý được các kiểu lưu lượng bursty được sinh ra bởi các dịch vụ đa phương tiện. Ngoài các yêu cầu về băng thông, các ứng dụng mới cũng đòi hỏi độ tương thích với chất lượng dịch vụ (QoS) ban đầu cần được đảm bảo: như tỉ lệ mất mát dữ liệu trong một giới hạn nhất định, độ trễ đầu cuối trong phạm vi cho phép,... do đó việc hỗ trợ QoS trở nên thiết yếu trong mạng OBS. Hơn nữa, bộ nhớ truy cập quang ngẫu nhiên như RAM chưa thể sản xuất được nên các chùm chỉ có thể được trì hoãn nhờ các đường trễ FDL (Fiber Delay Line). Vì vậy, việc phát triển các cơ chế điều khiển đảm bảo QoS cho mạng OBS trở nên thiết yếu. Một đặc trưng tiêu biểu của mạng OBS là gói điều khiển chùm (Burst Control Packet -BCP) được tách rời với phần dữ liệu (Data Burst). Nói một cách khác, để thực hiện việc truyền một chùm trong mạng OBS, gói điều khiển BCP được tạo ra và được gửi đi trước một khoảng thời gian offset (offset-time). Thời gian offset này phải đủ lớn để đặt trước tài nguyên và cấu hình các chuyển mạch tại các nút trung gian dọc theo hành trình của chùm từ nguồn đến đích. Thêm vào đó, mạng OBS dành riêng một số kênh (bước sóng), được gọi là kênh điều khiển cho việc truyền gói điều khiển BCP, trong khi các kênh còn lại được dùng cho việc truyền chùm dữ liệu, nên được gọi là kênh dữ liệu. Như vậy việc truyền gói điều khiển BCP là tách rời hoàn toàn với truyền dữ liệu về mặt không gian và thời gian. Với cách truyền dữ liệu như vậy, rõ ràng mạng OBS không cần đến các bộ đệm quang để lưu tạm các chùm dữ liệu trong khi chờ đợi việc xử lý chuyển mạch tại các nút lõi, cũng như không yêu cầu các chuyển mạch ở tốc độ nano giây. Tuy nhiên, cách truyền tải này cũng đặt ra áp lực là làm thế nào để một gói điều khiển BCP kịp lập lịch đặt trước tài nguyên và cấu hình chuyển mạch tại các nút lõi, đảm bảo việc truyền tải chùm quang theo sau; đó chính là nhiệm vụ của hoạt động lập lịch đặt trước tài nguyên tại các nút lõi mạng. Vì vậy vấn đề lập lịch đóng vai trò rất quan trọng trong việc tối đa hiệu suất băng thông, giảm mất mát dữ liệu, đảm bảo chất lượng cho các dịch vụ khác nhau và nâng cao hiệu suất hoạt động của mạng OBS. Trong mạng OBS, tranh chấp phát sinh khi hai hay nhiều chùm đến tranh chấp cùng tài nguyên trên một cổng ra. Nếu bước sóng được yêu cầu của một chùm đến bị chiếm giữ tại cổng ra, chùm có thể chuyển sang sử dụng bước sóng còn rỗi khác bằng cách sử dụng bộ chuyển đổi bước sóng. Trong trường hợp nếu tất cả các kênh bước sóng tại một cổng ra đều bị chiếm giữ, chùm đến có thể sử dụng đường trễ quang FDL hoặc định tuyến lệch hướng để giải quyết tranh chấp. Một hướng tiếp cận khác trong việc hạn chế tranh chấp tài nguyên là điều khiển chấp nhận lập lịch. Điều khiển chấp nhận lập lịch (một cách ngắn gọn, điều khiển chấp nhận) có thể được thực hiện tại nút biên hay nút lõi [1] . Trong đa số các mô hình điều khiển chấp nhận đã được đề xuất, các chùm ưu tiên thấp luôn bị đánh rơi nhiều hơn nhằm để dành tài nguyên cho các chùm ưu tiên cao nếu có tranh chấp xảy ra. Việc lập lịch thường được thực hiện một cách tuần tự, theo kiểu first come, first served, nhưng trong trường hợp có phân biệt dịch vụ, việc lập lịch một chùm ưu tiên thấp đến có thể gây tắc nghẽn cho một burst ưu tiên cao đến sau. Do đó, lập lịch với điều khiển chấp nhận là cần thiết nhằm để dành nhiều tài nguyên cho chùm QoS cao, trong khi hạn chế tài nguyên đối với các chùm QoS thấp. Việc điều khiển chấp nhận cũng có thể kết hợp với sử dụng đường trễ FDL nhằm giảm mất mát dữ liệu khi có tranh chấp xảy ra. Một FDL chỉ cho phép làm trễ chùm trong một khoảng thời gian cố định, vì vậy việc tích hợp thêm
doi:10.15625/vap.2019.00034 fatcat:uoscm36wfrgddfgr63xgc7gbca