Pogled iznutra Crtice jednog redatelja

Zlatko Sviben, Pedro Calderón De La Barca Y Henao
unpublished
Život je san (La vida es sueño) HNK Ivana pl. Zajca Rijeka Premijera: 26.10.2000. Redatelj: Zlatko Sviben 1. crtica o naročitom izboru Odluka da se repertoaire riječke Hrvatske drame sa sezonom koja pada u prvu godinu novog tisućljeća tematizira, a glavninom svoga dvogo­ dišnjeg planiranja i trajnije okrene klasici, uvjeto­ vala je i redatelj ski izbor kako ovog pisca, tako i ovog komada. U tematskom krugu koji naslovismo milenijem Europe, a podnaslovismo-dram skim rezi­ m eom epoha , valjalo
more » ... m epoha , valjalo se okrenuti onim naročitim kazališnim autorima ili njihovim djelima koje hrvatska pozornica ne ugošćuje uopće ili pak ne ugošćuje naročito često. Tako iz prebogatog španjol­ skog 'zlatnog vijeka', a koga hrvatsko nam glumište, unatoč svom svome naročitom baroknom kaza­ lišnom i književnom iskustvu-tako naročito zaobi­ lazi, dodosmo do Calderóna de la Barce i njegova, doista-naročita djela. I mada je neko vrijeme u igri bila i njegova, u Hrvatskoj neizvedena-Odanost križu (La devoción de la Cruz)1, ipak prevlada odlu­ ka za glasovit mu komad-Život je san (La vida es sueño, 1631-32). Tom odlukom Calderón i njegov komad, repezentanti epohe španjolskog baroka, postaše pionirskim pokušajem tematskog strukturiranja dramskog repertoairea jednog Kazališta. Iz kaza­ lišnog Života koji je san trebala se zrcaliti i dra-maturška slika planiranja repertoairea koji je naša čvrsta kazališna java. Prvi su korak na tom putu tematiziranja bile iskaznice predstava. Bila je prva, ova-1 "Mogućnosti", 10-12/1994, Split, prijevod N. Milićevića
fatcat:bddgmsbpnfcx3gddjjxdqh2ajq