Using data of another entity in commercial transactions and the nature of a blank invoice issuer's tax liability
Posłużenie się danymi innego podmiotu w transakcjach handlowych a charakter odpowiedzialności podatkowej wystawcy pustej faktury

2018 Studia Prawno-Ekonomiczne  
Oszustwa związane z wprowadzeniem do obrotu fikcyjnych faktur przybierają różne formy, począwszy od tych mniej skomplikowanych, które polegają na zakupie przez przedsiębiorcę jednej lub kilku fikcyjnych faktur w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych, a skończywszy na tworzeniu zorganizowanych struktur przestępczych działających w celu wyłudzenia podatku VAT. Odpowiedzialność podmiotu, który posłużył się danymi innego podatnika w transakcjach handlowych, wystawiając fakturę VAT, można
more » ... ć w trzech płaszczyznach: karnej, karnej skarbowej oraz podatkowej. Wystawienie faktury, a w jej ramach wskazanie podatku VAT skutkuje obowiązkiem jego zapłaty niezależnie od celu, w jakim została ona wystawiona. Obowiązkiem zapłaty podatku objęte są nie tylko wskazane enumeratywnie w przepisie osoby prawne, fizyczne czy jednostki nieposiadające osobowości prawnej, ale każda osoba niebędąca nawet zarejestrowana jako VAT czynny. Słowa kluczowe: podatek VAT; pusta faktura; odpowiedzialność podatkowa; dane innego podmiotu Klasyfikacja JEL: K34, H26
doi:10.26485/spe/2018/109/3 fatcat:qidteyltjnejpcuj4vxkpnu7em