Barley varieties registered in the Czech Republic in 2014
Odrůdy ječmene registrované v České republice v roce 2014

Vratislav PSOTA, Olga DVOŘÁČKOVÁ, Lenka SACHAMBULA, Milan NEČAS
2014 Kvasny Prumysl  
Klíčová slova: ječmen, odrůda, sladovnická kvalita ■ ■ 1 ÚVOD V předložené studii je hodnoceno deset odrůd jarního ječmene, které v roce 2013 ukončily zkoušky pro registraci odrůdy podle zákona 219/2003 Sb. V publikaci jsou zmíněny i vlastnosti nesladovnických odrůd, ale pouze v tabulkách (tab. 2, 4 a 5) bez dalšího písemného popisu. Na základě výsledků tříletých zkoušek byly v roce 2014 registrovány sladovnické odrůdy jarního ječmene Britney, Francin, KWS Asta, KWS Irina, Montoya, Odyssey,
more » ... ntoya, Odyssey, Overture, RGT Otakar a SU Zaza (tab. 2, 3 a 4) a nesladovnická bezpluchá odrůda jarního ječmene AF Cesar (tab. 2 a 4). Na podzim 2013 byla registrována nesladovnická odrůda ozimého dvouřadého ječmene Colonia (tab. 2 a 5) a odrůdy ozimého víceřadého ječmene KWS Tonic, Lancelot a Paso (tab. 2 a 5).
doi:10.18832/kp2014011 fatcat:6cgammgw7fgxzbnqumjzdww6ma