Mühendislik Tasarım Temelli Fen Eğitimi ile İlgili Öğretmen Görüşleri

Yasemin HACIOĞLU, Havva YAMAK, Nusret KAVAK
2016 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
Öz: Nitel-durum çalışması olarak yürütülen bu çalışmanın amacı araştırmacılar tarafından yürütülen "Mühendislik Tasarım Temelli Fen Eğitimi (MTTFE) için uygulamalı örnek etkinlikler atölyesi ne gönüllü olarak katılan öğretmenlerin MTTFE hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmaktır. atılımcı görüş formu ile toplanan nitel veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Ayrıca bulguları desteklemek amacıyla araştırmacı deneyimlerine de yer verilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenler MTTFE'ye yönelik
more » ... uz düşünceler belirtmiş olsalar da genellikle olumlu görüş sunmuşlardır. Öğretmenler belirttikleri olumsuzluklardan dolayı tereddüt yaşasalar da, sınıflarında fen öğretirken MTTFE etkinliklerini uygulamak istediklerini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin tereddütlerini giderebilmek adına mühendislik tasarım temelli fen eğitimine yönelik hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yapılmalıdır. Ayrıca çalışay sonunda öğretmenlerin çoğu öneriler sunmuştur ve bu önerilerinin gerçekleşmesi durumunda ülkemizde MTTFE gerçekleşebileceğini belirtmişlerdir. Anahtar Kelimeler: STEM eğitimi, mühendislik tasarım temelli fen eğitimi, mühendislik tasarım süreci, öğretmen görüşleri.
doi:10.14686/buefad.v5i3.5000195411 fatcat:tsijnlxuzzb45p2kxir4qn7xta