Teriflunomide in young women
Teriflunomid u mladých žen

Petra Praksová
2018 Neurologie pro praxi  
Neurologie Lidická s.r.o., Neurologická klinika LF MU FN Brno Teriflunomid je lék používaný pro léčbu relaps remitentní roztroušené sklerózy (RR RS). Podává se v tabletě jedenkrát denně. Jeho bezpečnostní profil a účinnost u roztroušené sklerózy (RS) byly ověřeny ve čtyřech klinických studiích a jsou podpořeny 13 lety klinických zkušeností. Lék je pacienty velmi dobře snášen, nežádoucí účinky jsou většinou mírné až středně těžké. Článek poukazuje na data důležitá pro klinickou praxi zejména se
more » ... aměřením na léčbu mladých žen, která je nutné brát v úvahu před zahájením a v průběhu léčby teriflunomidem. Klíčová slova: roztroušená skleróza, teriflunomid, mladé ženy, těhotenství, urychlená eliminace. Teriflunomide in young women Teriflunomide is medicine used for treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis. It is administered as oral tablet once daily. Its safety profile and effectiveness were verified in four clinical trials and is supported with 13 years of clinical experience. Medicine is well tolerated by patients, adverse effects are mostly mild to moderate. This article shows on important data for clinical practice especially focused on treatment of young women, that are necessary to consider before and during treatment with teriflunomide.
doi:10.36290/neu.2018.151 fatcat:y4rrmwdgpzfqfcpukurdpze3d4