Gospodarka jako zinstytucjonalizowany proces. Instytucjonalizm Karla Polanyiego i jego etyczne konsekwencje

Maciej Kassner
2017 Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym  
doi:10.18778/1899-2226.20.2.04 fatcat:m3pek2cwrnacnagswwmxw4ddcq