Eduardo Pascual Ramos, El Decret de Nova Planta de Mallorca: Temps del Leviatan. Palma: Lleonard Muntaner, 2016, 95 pp

2019 Mayurqa  
doi:10.22307/2386.7124.2019.01.0011 fatcat:oaqlxhea2jdqnodf2md2b2yld4