Parallelized Simulation of Molecular Dynamics with a Special-Purpose Computer: MDGRAPE-2

Naoki Takada, Noriyuki Futatsugi, Atsushi Suenaga, Tetsu Narumi, Noriaki Okimoto, Hidenori Hirano, Atsushi Kawai, Kenji Yasuoka, Toshikazu Ebisuzaki, Makoto Taiji, Akihiko Konagaya
2003 Genome Informatics Series  
doi:10.11234/gi1990.14.625 fatcat:qt6eytis5bd6xers747lwqorbq