Unge, køn og pornografi i Norden [book]

2007 TemaNord  
TemaNord 2006:544 Det nordiske samarbeid Det nordiske samarbeid er en av verdens mest omfattende regionale samarbeidsformer. Samarbeidet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt de selvstyrende områdene Faerøyene, Grønland og Åland. Det nordiske samarbeid er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en viktig medspiller i det europeiske og internasjonale samarbeid. Det nordiske fellesskap arbeider for et sterkt Norden i et sterkt Europa. Det nordiske samarbeid
more » ... iske samarbeid ønsker å styrke nordiske og regionale interesser og verdier i en global omverden. Felles verdier landene imellom er med til å styrke Nordens posisjon som en av verdens mest innovative og konkurransekraftige regioner. Unge, køn og pornografi i Norden -Mediestudier TemaNord 2006:544
doi:10.6027/tn2006-544 fatcat:whltj4x3xfdmxpvpuv4ms3z2iu