Comparing Trans Obturator Tension Free Vaginal Tape Surgery with Needleless Suburethral Sling

Kadir Bakay
2015 Journal of Clinical and Analytical Medicine  
Özet Amaç: Üriner inkontinans, Uluslararası Kontinans Cemiyeti tarafından, sosyal ve hijyenik olarak insan hayatında sorun yaratan ve objektif olarak kanıtlanabilen istemsiz idrar kaçırma olarak tarif edilmiştir. Bu çalışmada trans obturatuar askı operasyonu [TOT] veya subüretral askı metodunu uyguladığımız 51 hastada elde ettiğimiz tecrübe ve sonuçları karşılaştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Aralık 2011 ve Aralık 2012 arasında stres inkontinans şikayeti olan 51 hasta çalışmaya dahil
more » ... ışmaya dahil edildi. Tüm hastalar ürojinekolojik ve ürodinamik olarak muayene edilip objektif olarak stres inkontinans tanısı aldıktan sonra TOT veya subüretral askı yöntemiyle opere edildi ve kan kaybı; operasyon süresi, cerrahi şifa açısından retrospektif olarak karşılaştırıldı. Bulgular: Operasyon süresi TOT için ortalama 27 ± 6 dakika ve subüretral askı için ortalama 11 ± 4 dakika idi. Bu süre istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Tartışma: TOT ve subüretral askı operasyonlarının her ikisi de rejyonel anestesi altında dahi uygulanabilen minimal invaziv yöntemlerdir. Subüretral askı operasyonu, TOT operasyonun tüm avantajlarına sahip olup daha güvenli ve daha kısa bir operasyondur. Abstract Aim: Urinary incontinence is described by the International Continence Society as an involuntary urinal discharge that can be objectively proved to cause hygenic and social problems. We aim to share our surgical experience in 51 patients in which trans obturator tension free vaginal tape procedure [TOT] is compared with needleless suburethral sling placement, also known as minisling. Material and Method: 51 patients complaining of genuine stress incontinence between December 2011 and December 2012 were retrospectively involved in the study group. All patients were examined and urodynamically tested for diagnosis. After getting positive results as genuine stress incontinence, surgery was planned. Patients were operated using outside-inside TOT technique and minisling technique, results were compared in terms of blood loss, operation time, and the surgical effectiveness of the technique. Results: Operation time was 27 ± 6 minutes for TOT and 11 ± 4 minutes for minisling respectively. Comparison of operation time and blood loss was in favor of the minisling group. Disscussion: TOT and minisling are both described as minimally invasive procedures that can be performed under regional anesthesia to an outpatient with minisling bearing all the advantages of TOT without needle complications.
doi:10.4328/jcam.2320 fatcat:cvulyeyg4rb2jnehn55esol2ei