BI-RADS Outcome Assessment of Mammography Screening; Medical Audit of a Breast Imaging Center

Nilgün GÜLDOĞAN, Damla GÜRLEYİK, Fikret KÜÇÜKKAYA, Erkin ARIBAL
2020 Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi  
ÖZET Amaç: Kliniğimizde 2017 ve 2018 yıllarında yapılan tarama mamografilerinin sonuçlarının American College of Radiology (ACR) önerileri doğrultusunda karşılaştırmalı olarak değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: 14 Mart 2017 ve 31 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılan tarama mamografi sonuçlarını kaydedip analiz ettik. Bu analizleri kullanarak tarama mamografi uygulamalarımızı denetledik. Sonuçlar ACR BI-RADS önerileri ve performans kriterlerine göre değerlendirildi. Bulgular: Meme kanseri
more » ... ü bulunmayan kadınlara yapılan tarama mamografisi sayısı toplam 2413'tü. Pozitif Öngörü Değeri (PÖD)1, PÖD2 ve PÖD3 hesaplamalarımız sırasıyla %5,6, %30,8 ve %52,9 idi. Geri çağırma oranı ise %11' di. Kanser saptama oranı, minimal kanser oranı, erken evre kanser oranı ve lenf nodu negatifliği çıktıları sırasıyla %0,74, %50, %77 ve %64 olarak saptandı. Sonuç: Tarama mamografilerinin değerlendirme çıktılarının ACR performans kriterleri ile uyumlu olduğu görüldü. Erken evre meme kanseri saptama oranı istenildiği gibi yüksek olmasına rağmen aksiller lenf nodu negatiflik oranının istenilen %75'lik oranın altında kaldığı görüldü. Medikal denetleme, meme görüntüleme biriminin tarama ve tanı çalışmalarının etkinliğini gösterme ve birimin uygulamalarının iyileşmesi için etkili bir geri bildirim yöntemi olması açısından önemlidir. Anahtar sözcükler: Medikal denetleme, mamografi, ultrason, otomatik meme ultrasonu, tarama ABSTRACT Aim: To audit our mammography screening practice according to the American College of Radiology (ACR) recommendations in the years 2017 and 2018. Method: We documented and analyzed our breast imaging data collected between March 14th, 2017 and December 31st, 2018 and performed a medical audit related to our mammography screening practice. The results were evaluated according to ACR BI-RADS recommendations and performance benchmarks. Results: The total number of mammographic screening patients who had no personal history of breast cancer was 2413 in 2017 and 2018. Our PPV1, PPV2 and PPV3 values were 5.6%, 30.8%, 52.9% accordingly. The recall rate was 11%. Outcomes for cancer detection rate, minimal cancer rate, early-stage cancer rate and lymph node negativity were 0.74%, 50%, 77% and 64% respectively. Conclusion: The mammographic screening outcomes are in accordance with ACR performance benchmarks. Despite a desired high early cancer detection rate, axillary lymph node negativity was found to be below the desired range of 75%. Medical auditing is important for a breast imaging unit to monitor the effectiveness of screening and diagnostic procedures and presents as an effective feedback tool to improve the practice.
doi:10.31067/acusaglik.838928 fatcat:dnp3cahpvnh7bikzqbd25gx2nq