María Teresa Ferrer i Mallol (1940-2017)

Roser Salicrú i Lluch, Carles Vela Aulesa
2017 Anuario de Estudios Medievales  
El 4 de març del 2017 va traspassar, a Barcelona, amb setanta-tres anys d'edat, la Dra. Maria Teresa Ferrer i Mallol. Havia lluitat tres anys i mig, amb una fortalesa i serenor admirables, contra un tumor cerebral que la va colpir l'estiu del 2013, quan tot just feina tres anys que s'havia jubilat com a Professora d'Investigació de la Institució Milà i Fontanals (IMF) del CSIC a Barcelona, on havia exercit la seva carrera científi ca. Essent, en jubilar-se, el 2010, presidenta de la Secció
more » ... a de la Secció Històrico-Arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), des d'aleshores va traslladar el seu nervi, entusiasme i empenta a aquesta altra institució, que la va acollir i agombolar fi ns que, a causa de la salut, va haver d'interrompre la seva activitat pública. El seu reconeixement a l'IEC es mesura amb el fet que li hagi llegat tant el seu arxiu científi c (tots els materials de recerca acumulats durant dècades) com la seva biblioteca personals. Arran de la publicació, el 2012, d'un volum d'estudis en homenatge a la seva fi gura i trajectòria a la col·lecció Anejos del Anuario de Estudios Medievales de l'Editorial CSIC 1 (col·lecció que ella mateixa va dirigir, durant anys, prenent el relleu del seu mestre, el Dr. Emilio Sáez), la Dra. Josefi na Mutgé i Vives i els sotasignats, companys i deixebles seus, ja vam fer una primera recopilació de la seva producció científi ca, des de la seva primera publicació, a Itàlia, el 1963, fi ns al 2011. Tancàvem la presentació d'aquell volum apuntant que, lluny de cessar la seva frenètica activitat, a la Maria Teresa Ferrer la jubilació li havia permès continuar treballant de manera encara més intensa, tot desitjant que fos per molts anys i encoratjant-la a seguir fent-ho amb la mateixa fermesa i exigència. Malauradament, no ha estat així. Però des del 2011 i fi ns fa uns mesos, mentre la salut i l'estat d'ànim li ho van permetre, no va deixar mai de treballar. Va anar traient a la llum coses que tenia entre mans. I, de fet, encara n'hi ha algunes en camí. Des de l'Anuario de Estudios Medievales, la revista que ella, amb la inestimable col·laboració de la Josefi na Mutgé, va tirar endavant i modernitzar, no podem sinó retre-li un homenatge molt especial. L'Anuario té per costum fer remembrança de tots aquells i aquelles que han estat membres dels seus consells editorials. Però la Maria Teresa Ferrer i Mallol va ser, indubtablement, molt més que això, perquè va ser "mare" i "tutora" de la revista durant dècades.
doaj:df69b9bc120c455e9100d7d747af1b8a fatcat:isouxovhs5ezvhyhkyjwwlmala