Η έννοια της φύσης του ανθρώπου στην Παιδαγωγική του Ζαν-Ζακ Ρουσσώ:

Μαρία Βασιλείου Ζαλιμίδου
2011
Η παρούσα μεταπτυχιακή-διπλωματική εργασία έχει ως θέμα την «Φύση του ανθρώπου», όπως αυτή συλλαμβάνεται στο παιδαγωγικό σύστημα του γάλλου φιλόσοφου και παιδαγωγού Ζαν Ζακ Ρουσσώ, καθώς και τις μεθόδους διαπαιδαγώγησης του «φυσικού ανθρώπου». Ο Ρουσσώ υιοθετεί ένα εντελώς διαφορετικό παιδαγωγικό σύστημα από εκείνο που κυριαρχεί στην εποχή του, καθώς το επίκεντρο της αγωγής καθίσταται γι' αυτόν το ίδιο το παιδί. Επίσης, ως σκοπός της φυσικής αγωγής ορίζεται από τον ίδιο η ευτυχία του παιδιού.
more » ... ο έργο του Ρουσσώ Αιμίλιος, ο παιδαγωγός δεν αντιμετωπίζει το παιδί ως ενήλικα. Το παιδί ορίζεται ως ένα είναι αθώο και ευάλωτο ον που απαιτεί εκ μέρους του παιδαγωγού την προσεκτική προσέγγιση, προκειμένου να αξιοποιηθεί η έμφυτη ελευθερία της φύσης του. Μια από τις βασικές αρχές που ακολουθεί ο Ρουσσώ, καθώς ξεδιπλώνει το φυσικό πρότυπο αγωγής, είναι ότι ο μαθητής θα πρέπει να διδάσκεται πράγματα, τα οποία γίνονται από αυτόν απολύτως κατανοητά. Επομένως, πρέπει να αγνοεί οτιδήποτε δεν είναι σε θέση να κατανοήσει. Επειδή κάθε νους έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, γι' αυτό η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει ως αφετηρία την αρχή της εξατομίκευσης. Ο Ρουσσώ βλέπει την ταυτότητα του σύγχρονου ανθρώπου ν' απειλείται από τις πολιτικές και πολιτισμικές σχέσεις των κοινωνιών. Χωρίς να εγκαταλείπει το έδαφος του διαφωτισμού, αναζητεί διεξόδους για την απελευθέρωση του ανθρώπου από την κοινωνική εξάρτηση και περιγράφει με μεγάλη ακρίβεια τη μεταβίβασή του στη διαφορετικότητα μιας ατομικής φύσης, πέρα από την ιστορία, τη γλώσσα και την αλλοτρίωση.
doi:10.26262/heal.auth.ir.127820 fatcat:usge7pag7fczrfu54fy43mqhaq