NEW ROBUST WATERMARKING SCHEME FOR VIDEO COPYRIGHT PROTECTION IN THE SPATIAL DOMAIN

Radu Preda, Nicolae Vizireanu
2011 U.P.B. Sci. Bull., Series C   unpublished
Această lucrare propune o schemă nouă de watermarking video pentru protecţia drepturilor de autor. Watermark-urile folosite sunt imagini binare şi sunt inserate prin cuantizare în blocuri de luminanţă. Fiecare bit al watermark-ului este împrăştiat într-un bloc de pixeli prin intermediul unei chei secrete. Imaginea şi watermark-ul original nu sunt necesare pentru decodare. Am testat rezistenţa algoritmului la 7 tipuri de atacuri diferite şi am îmbunătăţit Rata Erorii de Bit la decodare prin
more » ... decodare prin folosirea codurilor corectoare de erori şi prin inserarea cu redundanţă spaţialǎ şi temporală. Rezultatele experimentale demonstrează că watermark-ul inserat este invizibil şi rezistent la atacuri. This paper proposes a new digital watermarking scheme for video copyright protection. The watermarks used are binary images and are embedded in blocks of luminance pixels by quantization. Every bit of the watermark is spread over a block of pixels with the use of a key. The original image and watermark are not needed for watermark extraction. We have tested the resilience of the algorithm against 7 different attacks and improved the decoding BER by using error correction codes and spatial and temporal redundancy. Experimental results show that the embedded watermark is invisible and robust to attacks.
fatcat:j3yogs6q7zhlvh77efmjnnt4fa