AVRUPA'DA GÖÇ KARŞITLIĞI; GÜVENLİK EKSENİNDE AVUSTURYA ÖZGÜRLÜK PARTİSİ (FPÖ) ve HOLLANDA ÖZGÜRLÜK PARTİSİ (PVV)

Hakan CAVLAK, Selin BALIKOĞLU
2021 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi  
Avrupalı devletlerin güvenlik algılamaları zaman içerisinde bazı değişim ve dönüşümler geçirmiştir. Günümüz itibariyle açıkça belirtilmemekle birlikte göçmen olgusu güvenlikleştirmenin merkezinde yer almaktadır. Güvenlikleştirme sürecinde aktör olarak devlet, herhangi bir sorunu tehdit olarak algıladığında o soruna öncelik verir. Sorun olarak tanımlanan "nesne" özelde ulusal güvenlik meselesi olarak kabul edilirse devletler bununla baş etmek için özel haklara sahip olduğunu iddia eder. Soğuk
more » ... aş sonrasında Avrupalı devletlerin güvenlik anlayışında göçmenler aleyhine değişim olmuştur. Aşırı sağ düşüncesi ile hareket eden ve göçmen karşıtı tutum gösteren siyasal partiler yükselişe geçmiştir. Bu makalede güvenlikleştirme kavramları ve Avrupa Birliği'nde göçün güvenlikleştirilmesi incelenmiştir. Daha sonra Avrupa'da göçmen karşıtlığı üzerinden siyaset yapan Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ile Hollanda Özgürlük Partisi (PVV), durum çalışması modeline göre incelenmiştir. Bu seçimin nedeni ise her iki partinin de göçmen karşıtlığında son yıllarda dikkat çeken faaliyetlerinin olması ve ırkçılık/yabancı düşmanlığı ile birlikte Avroseptisizm konusunda ortak söylemlerinin bulunmasıdır. Makalenin sonucunda, Avrupa genelinde göçmenlere yönelik ötekileştirici bir anlayışın güçlenmeye başladığı ve bunun da aşırı sağcı siyasi gruplar tarafından istismar edildiği tespit edilmiştir.
doi:10.33905/bseusbed.1022176 fatcat:4x2ne624zvgbfcc7weavurgisq