ФРАКТАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ В СТРУКТУРІ СТІНОПИСІВ ІНТЕР'ЄРНОГО ПРОСТОРУ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛІХРОМІЙ МОДЕСТА СОСЕНКА)

Віолетта РАДОМСЬКА
2020 Humanities science current issues  
Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 30, том 1, 2020 212 Мистецтвознавство УДК 747.012 Віолетта РАДОМСЬКА, orcid.org/0000-0001-6868-868 X старший викладач кафедри дизайну та основ архітектури Національного університету «Львівська політехніка» (Львів, Україна) v.r.radomska@gmail.com ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online) Радомська В. Фрактальна геометрiя в структурi стiнописiв iнтер'єрного простору ...
doi:10.24919/2308-4863.1/30.212246 fatcat:n5feybjs3jfdjab7tkcqdorehq