Triple Dural Sinus Obliteration due to Invasion of a Solitary Malignant Glioma

Susumu YOSHIOKA, Yasuhiko MATSUKADO, Jun-ichi KURATSU, Shozaburo UEMURA, Yoshifumi HIRATA
1986 Neurologia medico-chirurgica  
doi:10.2176/nmc.26.881 pmid:2437480 fatcat:qxka4gdgzbadnpc7ecagwlgdyq