Ansatte perspektiver på utvikling av tverrfaglighet i ny sykehusavdeling

Hildfrid V. Brataas, Nancy Haugan
2009 Nordisk Tidsskrift for Helseforskning  
<p align="left">Artikkelen omhandler en f&oslash;lgestudie om ansattes perspektiver p&aring; teamorganisert og brukerinvolvert tverrfaglig samarbeid i en ny rehabiliteringsavdeling i et norsk sykehus. Studiens form&aring;l var &aring; bringe frem mer kunnskap om forhold av betydning ved utvikling av tverrfaglige arbeidsformer i sammensatte helsetjenester.</p><p align="left">Metode: Unders&oslash;kelsen var kvalitativt beskrivende og fortolkende med bruk av fokusgruppeintervjuer tre og fem
more » ... er tre og fem &aring;r etter oppstart av rehabiliteringsavdelingen.</p><p align="left">Resultater: Over en fem&aring;rsperiode var praksis erfart &aring; endre karakter, fra flerfaglig samarbeid til funksjonelt tverrfaglig samarbeid. Profesjonsoverbyggende teori om rehabiliterings-virksomheten og ledelsens kvalitetsorientering var erfart som hjelp for teamenes utvikling av funksjonell tverrfaglighet.</p><p>Konklusjon: Langsiktighet, kvalitetsorientert ledelse og teamorganisert rehabiliteringsarbeid basert p&aring; profesjonsoverbyggende teoriramme synes &aring; underbygge utvikling av funksjonell tverrfaglighetsforst&aring;else og praksis. Denne kunnskapen er relevant ved omlegging til teamorganisert rehabiliteringsvirksomhet i eksisterende og nye virksomheter. Det er behov for mer forskning om betydning av personfaktorer og motivasjon, ledelse og overbyggende teorirammeverk for samarbeidsutvikling og kvalitet i praksis.</p>
doi:10.7557/14.238 fatcat:r3bv2v2ebrcgzjvv3sarctbium