A new species of Pelargonium (Geraniaceae) from the south-western Cape

J.J.A. van der Walt
1984 South African Journal of Botany  
Pelargonium greytonense J.J.A. v.d. Walt is described as a new species and is placed in the section Pelargonium. Although well established, it is considered to be a young species which is possibly of hybrid origin. An illustration and distribution map are provided. S. Afr. J. Bot. 1984, 3: 256-258 Pelargonium greytonense J.J.A. v.d. Walt word as 'n nuwe spesie beskryf en in die seksie Pelargonium geplaas. Alhoewel goed gevestig, word dit as 'n jong spesie beskou wat moontlik deur hibridasie
more » ... taan het. 'n lllustrasie en verspreidingskaart word voorsien. 5.-Afr. Tydskr. Plantk. 1984, 3: 256-258 Pelargonium greytonense J.J. A . v.d . Walt sp. nov. characteribus multis floralibus foliaribusque inter hos P. hermanniifolii (Berg.) Jacq. et P. papilionacei (L.).L'Herit. interjectis.
doi:10.1016/s0022-4618(16)30036-5 fatcat:kifgm3jys5fptgd74a6e7m6i34