A BMX, és egyéb extrém sportok választásának motivációs tényezői
Motivational Factors of Choosing BMX and Other Extreme Sports

Müller A., Bolega S., Gabnai Z., Bácsné Bába É., Pfau C.
2018 International Journal of Engineering and Management Sciences  
4 Débrécéni Egyétém, Gázdáságtudományi Kár, Vidékféjlésztés, Turizmus-és Sportménédzsmént Intézét Sportgazdásági-és Ménédzsmént Tánszék, bacsne.baba.eva@econ.unideb.hu 5 Débrécéni Egyétém, Gázdáságtudományi Kár, Vidékféjlésztés, Turizmus-és Sportménédzsmént Intézét Sportgázdásági-és Ménédzsmént Tánszék, pfau.christa@econ.unideb.hu Absztrakt. Az extrém sportok egyre nagyobb szerepet játszanak a szabadidős kínálati elemekben, hiszen a fogyasztók által megnövekedett kereslet igen dinamikus
more » ... n dinamikus növekedést mutatott az elmúlt évtizedekben. A kutatásunkban 237 fő extrém sportot űző személy szabadidővel kapcsolatos, valamint a BMX sportoláshoz kötődő motivációit vizsgáltuk. Kutatásunk eredményéből kiderül, hogy a BMX-et leginkább a fiatal férfiak választják szabadidős tevékenységként. Az extrém sportok fogyasztóira jellemző a belső motiváció, a saját határaik feszegetése, az újszerű, élménydús tevékenységek kipróbálása, valamint az ismerősökkel, barátokkal való közös tevékenység iránti igény is. Abstract. Extreme sports play an increasingly important role in the supply of recreational activities, as an increased consumer demand has shown a dynamic growth over the past decades. In our research, we investigated motivational factors related to leisure time and in particular BMX sport on a sample of 237 people who do extreme sports. Our results have revealed that BMX is mostly chosen by young men as a leisure time activity. The consumers of extreme sports are characterized by internal motivation, pursuit of their own boundaries, testing of novel and exciting activities and the need for doing joint activities with acquaintances and friends. Bévézété s A szábádidős és turisztikái tréndék között dominánsán jélénnék még ázok á rékréációs tévékénységék, melyek újszérűségükkél, élményközpontúságukkál, térmészét-közéliségükkél és szórákoztátó jéllégükkél égyré több émbért vonzánák [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] . Az éxtrém sportot űzők ésétébén igén érős motiváció á kíváncsiság, áz új dolgok kipróbálásá és áz önkénés kockázátvállálás [8, 9, 10, 11] .
doi:10.21791/ijems.2018.4.35. fatcat:lqjwrcxtwfc7fogojmojp55lzu