KAHDEN AJANKOHTAISEN KRIISIN TAUSTAT JA TULEVAISUUS

Jorma Professori, Miettinen
unpublished
Seuraavassa tulen tarkastelemaan lyhyesti niitä kahta kriisiä, jotka ovat sitoneet huomiomme syksystä 1990 lähtien: Neuvostoliiton sisäistä ja Persianlahden kansainvälistä kriisiä. Vaikka näillä kriiseillä onkin eri luonne ja lähtökohdat, on niillä ollut keskinäistä vaikutustakin. Neuvostoliiton kriisitila vapautti Yhdysvallat provisoimaan suuren osan sotavoimiaan riskeittä Persianlahdelle ja Kuwaitin kriisin kulminoituminen tammikuun 1991 puolivälissä teki Neuvostoliitolle mahdolliseksi
more » ... ahdolliseksi toteuttaa kova kurinpalautus Baltiassa Yhdysvaltain esittäessä vain laimeita protesteja. Presidentti Gorbatshov yritti myös "pelastaa rauhan" Persianlahdella välitysyritykselläjuuri ennen maasodan alkua. Se kuitenkin epäonnistui. Sekä Bush että Gorbatshov ovat koko ajan manipuloidessaan omaa kriisiään joutuneet lunastamaan toistensa myötävaikutuksen. Kolmas akuutti kriisi vallitsee Jugoslaviassa ja Albaniassa, mutta sitä en tässä käsittele.
fatcat:rzkpt4robvbara7dl7ud56j2uu