Societăţii Numismatice Române

|bul Etinul Cercurilor Ştiinţifice, Studenţeşti
2011 Idem, Monetăria clandestină de la Snagov, în Cronica Numismatică şi Arheologică   unpublished
Secolele XIV-XV au fost dezbătute intens din punctul de vedere al numismaticii Ţării Româneşti şi Moldovei, dar abordările speciale referitoare la falsificarea de monedă sunt încă într-un număr foarte mic 1. De cele mai multe ori, studiile au tratat tangenţial acest subiect, în legătură cu o serie de piese identificate în cadrul unor mai variate descoperiri monetare 2 Aceste monede au o importanţă foarte mare, exemplele de acest fel, care au ajuns la cantităţi însemnate uneori, fiind şi ele
more » ... e din economia unei entităţi teritoriale sau statale. Investigarea lor near ajuta să vedem, împreună cu restul sistemului, care era situaţia financiară a ţărilor române în secolele XIV-XV.. În cele ce urmează, vom aduce în discuţie cazurile rezultate din descoperiri monetare şi documente scrise, cazuri care ar putea răspunde apoi la o serie de întrebări, precum: ce fel de monedă se falsifica, cine falsifica, de ce, care erau 1 Dinu Rosetti, Urmele unei monetării de la Snagov cu resturi de şilingi falsificaţi, în Buletinul
fatcat:yw5ah2utpjbjngoruduc7b6yni