Financing of the local investments on the Catalyst bonds market
Finansowanie inwestycji komunalnych na rynku obligacji Catalyst

Dorota A. Hałaburda
2015 Ekonomiczne Problemy Usług  
Streszczenie Inwestycje komunalne, zwłaszcza dotyczące infrastruktury, wymagają znacznych nakładów finansowych. Dlatego jednostki samorządu terytorialnego poszukują nowych źródeł finansowania. Emisja obligacji komunalnych może być korzystniejszą formą finansowania inwestycji niż kredyt ze względu na niższy koszt pozyskania kapitału, możliwość dopasowania spłat do sytuacji finansowej jednostki oraz wykup długu w dniu zapadalności. Rynek Catalyst został utworzony w 2009 roku i stał się
more » ... stał się atrakcyjnym miejscem pozyskiwania kapitału. Rynek obligacji w polsce stale się rozwija. Jednak jednostki samorządu terytorialnego tylko w niewielkim stopniu korzystają z tej formy finansowania. Sytuacja może się zmienić po wprowadzeniu nowych regulacji prawnych, w wyniku których obligacje stały się niezwykle elastycznym źródłem finansowania. Słowa kluczowe: inwestycje komunalne, obligacje komunalne, rynek Catalyst Wprowadzenie Jednostki samorządu terytorialnego środki na inwestycje komunalne mogą pozyskiwać poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst. Obligacje komunalne są dłużnym instrumentem finansowym rynku kapitałowego i służą do pozyskania
doi:10.18276/epu.2015.118-08 fatcat:qnxfddacubagde7765bt5yv62u