Ardahan Yöresinde Yetişen Kılıç Otu Bitkisinin (Hypericum perforatum) Antimikrobiyal ve Antioksidan Etkilerinin Araştırılması

Vesile DÜZGÜNER, Nurcan ERBİL
2020 Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences  
Özet Dünyanın birçok yerinde bulunan Hypericum perforatum ülkemizde "kılıç otu" ya da "sarı kantaron" olarak bilinmektedir. Türkiye'nin iklimi kılıç otu için oldukça uygundur. Astım, mide ülseri, midede asit fazlalığı, akciğer hastalıkları, damar sertliği ve sinir iltihaplarında da faydalı olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada Ardahan yöresinden toplanan ve Hypericaceae familyasına ait olan kılıç otunun antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteleri incelenmiştir. Kurutulmuş bitki numunesi ethanol ve
more » ... umunesi ethanol ve metanol ile ekstrakte edilmiştir. Kılıç otu ethanol ve metanol ekstraktlarının antimikrobiyal aktivitesi Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027), Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Bacillus megaterium, Escherichia coli, Yarrovia lipolytica, Candida albicans ve Saccharomyces cerevisiae'ya karşı test edilmiştir. Bitkilerin hayati mekanizmalarına katılan glutatyon (GSH) düzeyi spektrofotometrik olarak, toplam antioksidan kapasiteleri (TAK) ise ELISA yöntemi ile ölçülmüştür. Analizler sonucunda kılıç otu metanol ekstraktında etanol ekstraktına oranla daha yüksek antibakteriyel aktiviteye rastlanırken, her iki ekstraktta da antifungal etki gözlenmemiştir. Örnekler GSH düzeyi bakımından çözücülere göre farklılık göstermiştir. Toplam antioksidan kapasite ölçümlerinde ise anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Anahtar kelimeler: Antimikrobiyal, antioksidan, kılıç otu, Hypericum perforatum, glutatyon. Abstract Hypericum perforatum, which is found in many parts of the world, is known as "kılıç otu" or "sarı kantaron" in our country. The climate of Turkey is the most suitable climate for kılıç otu. It is known to be beneficial in asthma, stomach ulcer, excess acid, lung diseases, and arteriosclerosis and nerve inflammation. In this study the antimicrobial activities and antioxidant capacity of kılıç otu samples which belongs to Hypericaceae family was investigated. The dried plant samples were extracted with ethanol and methanol. Methanol and ethanol extracts of kılıç otu was tested for antimicrobial activity against Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027), Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Bacillus megaterium, Escherichia coli, Yarrovia lipolytica, Candida albicans and Saccharomyces cerevisiae. The measurements of glutathione (GSH) levels which participate in vital mechanism of plants were done spectrophometrically and total antioxidant capacity (TAC) was done by ELISA method. The methanolic extract of kılıç otu exhibited higher antibacterial activity than ethanolic extract, but both extracts did not display antifungal effect. GSH levels are various in different solvents. The results showed that the all the studied species have significant results of total antioxidant capacity.
doi:10.30910/turkjans.679896 fatcat:guilpbk7nneyrdxdcf5q3intne