Köpeklerde gözün anterior ve posterior segmentin ultrasonografik muayenesi ile göz içi basıncı arasındaki ilişkinin araştırılması

Özgür Erkan, Kurtuluş Parlak, Mustafa Arıcan
2017 Eurasian Journal of Veterinary Sciences  
Öz Amaç: Sunulan çalışmada; akut göz hastalıklarının hızlı teşhis ve tedavisinde göz içi basınç ile gözün ön ve arka segmentinin muayenesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışma materyalini, S.Ü. Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı kliniğine getirilen farklı yaş, ırk, cinsiyet ve göz hastalıkları ayırımı yapılmadan 50 adet klinik olarak sağlıklı köpeğin sadece sağ gözleri değerlendirildi. Yaş ortalaması 3±1 yıl, ağırlıkları ortalaması 28±1 kg olan, 33'ü
more » ... kg olan, 33'ü dişi, 17'si erkek 50 köpekten 41'i Kangal melezi olmak üzere Golden (4), Boxer (1), Cocker (1) ve Terrier (3) ırkları oluşturdu. Göz muayenesinde; gözün davranış testleri, schirmer göz yaşı testi ile göz yaşı sekresyonunun kantitatif olarak miktarı ölçüldü. Gözlerde sırasıyla inspeksiyon, palpasyon ve ışık kaynağı ile direkt oftalmoskopik muayene yapılıp, göz içi basınçları ölçümü için Tonovet rebound tonometre kullanılarak ultrasonografik muayene yapıldı. Bulgular: Çalışmada, ölçülen göz içi basınç değerleri ile ultrasonografik veriler arasında yapılan korelasyon analizinde; göz içi basıncı yüksek olan grubun (n:6) istatistik sonuçları; göz içi basınç ile ön segment derinliği arasında (0.4-0.6, r:0,551) orta derecede pozitif korelasyon belirlendi. Göz içi basıncı ile ön segment genişliği arasında ise (0.6-0.8, r:0,609) pozitif yüksek korelasyon belirlendi. Göz içi basıncı yüksek olan olgularda ön ve arka segmentin ölçümlerinde istatistiksel olarak pozitif bir değişim olduğu görüldü. Bundan dolayı glakomlu ve göz içi basıncının yükselmesine sebep olabilecek diğer patolojik durumlarda ultrasonografi ile desteklenen muayenelerde göz içi basınç artışının kesin teşhisinin konulabileceği kanısına varıldı.. Öneri: Yapılan çalışmada göz içi basıncı ile gözün ön segmentindeki ultrasonografik değişimler arasında ilişki olmasına rağmen, mutlaka olgu sayısının arttırılması önerilmiştir. Anahtar kelimeler: Göz içi basıncı, Köpek, Ultrasonografik göz muayenesi Abstract Aim: This study was carried out to determine the relationship between intraocular pressure and the examination of the anterior and posterior segment of the eye in the rapid diagnosis and treatment of acute eye diseases. Materials and Methods: The study materials of different age, race, sex and eye diseases without distinction as only the right eyes of 50 clinically healthy dogs were assessed at Selcuk University Veterinary Faculty, Department of Veterinary Surgery. Distribution of the dogs were Golden (4), Boxer (1), Cocker (1), and Terrier (3) , 41 were Kangal hybrids, with a mean age of 3 ± 1 year and a weight average of 28 ± 1 kg. All eye examinations were performed within a certain order. Schirmer test kit was used to measure the quantitative amount of tear secretion. Tonovet was used for intraocular pressure measurement, direct ophthalmoscopic examination and ultrasonographic examinations were also performed. Results: In the correlation analysis show that moderate severity correlation was determined between intraocular pressure and anterior segment depth (medium correlation between 0.4-0.6, r: 0.551) in intra ocular pressure increased (n: 6) group. High correlation was also found between intraocular pressure and anterior segment width (high correlation between 0,6-0,8, r: 0,609). In the present study, it was seen that there was a statistically positive change in the measurements of the anterior and posterior segments in intra ocular pressure. Ultrasound-guided examinations have led to the conclusion that glaucoma can be diagnosed precisely. Conclusion: Eventhough, there is a relationship between intraocular pressure and ultrasonographic changes in the anterior segment, it is suggested to increase the number of cases and to make changes more accurate..
doi:10.15312/eurasianjvetsci.2017.157 fatcat:4szcm5j3cbb2xo4blmp5ylxd2m