Особливості генетичної структури сірої української породи великої рогатої худоби за комплексними генотипами

N. B. Mokhnachova
2018 Animal Breeding and Genetics  
Вивчено особливості генетичної структури сірої української породи великої рогатої худоби за комплексними генотипами генів CSN3, GH, βLG, ТG5 та CAPN1530, які асоційованіз господарсько-корисними ознаками молочної та м'ясної продуктивності. Встановлено, що у сірої української породи переважають генотипи CSN3АВ/βLGВВ та CSN3АА/βLGВВ, які мають у своєму складі два та три алеля В, які асоційовані з кращим згортанням молока при виготовленні білкововмісної продукції. Також найбільш часто зустрічаються
more » ... корови з комплексним генотипом GHLL/TGCT/CAPN1GG та GHLL/TG5CT/CAPN1GA. За геном гормону росту переважає бажаний алель L та генотип LL, який характеризується більшою інтенсивністю росту у тварин. Відносно гену тиреоглобуліну – тут найчастіше зустрічається С алель у СС та СТ генотипах. Частота G алеля виявилася найвищою за геном калпаїну, який асоційований із зниженням пружності м'язових волоконіє бажаним для тварин м'ясного напряму продуктивності.
doi:10.31073/abg.55.32 fatcat:xawjix2lyzf3roie7qanvizs7y