STRATEGIC INDUSTRIES AND TIN IN THE ANCIENT NEAR EAST: ANATOLIA UPDATED

K. Aslıhan YENER
2009 Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi  
ÖZET Bu makale, Türkiye'de bulunan kalay kaynaklarının bir özeti ile Toroslardaki Bolkardağı ve Kestel maden bölgeleri ile Kayseri yakınlarındaki Hisarcıkla yeni keşfedilen bir maden yatağı ile ilgili bulguları sunmaktadır. Yakın Doğudaki İlk Çağ yerleşmelerine komşu bölgelerde bulunan ulaşılabilir kalay kay naklarına ilişkin bilgilerde burada tartışılmaktadır. Başta Tel Cüdeyde (Judaidah) olmak üzere Kuzeydoğu Akdeniz'e yakın yerleşimlerde kalay ve tunç kullanımına ilişkin en erken tarihli
more » ... tlar, Anadolu kalayını ithal eden muhtemel merkezleri saptamaya olanak vermektedir.
doi:10.22520/tubaar.2009.0011 fatcat:6775vsf4dncernvrbsmc4ahwm4