Tværprofessionalisme som forandringsform i professionshøjskolen

Sofie Sauzet
2018 Tidsskrift for Arbejdsliv  
Denne artikel ser på, hvordan tværprofessionalisme bliver til i en professionshøjskole (herefterProfessionshøjskolen) samtidig med tilblivelsen af Professionshøjskolens organiseringspraksisser.I artiklen udfoldes, hvordan tværprofessionalismen bliver til både som et innovationspotentiale,der kan forandre på eksisterende professionspraksisser, og som en refleksion af professionspraksisser,der kan forberede professionsstuderende på deres kommende praksisser. Densamtidige tilblivelse af
more » ... ionalismen som 'innovation' og 'praksisrefleksion' analyseressom tilblivelsen af to 'versioner' af samme fænomen. Og i artiklen argumenteres der for, atdet er i relationen mellem de to versioner, at tværprofessionalismens forandringsobjekter, forandringsformerog effekter bliver til1. I artiklen tegnes først et billede af, hvordan ideen omtværprofessionalisme og de danske professionshøjskoler er blevet konkretiseret samtidig, ogdet empiriske grundlag for artiklen beskrives. Herefter fremhæves, hvordan tværprofessionalismensom forandringsform behandles i forskningslitteraturen. Efterfølgende beskrives artiklensvidenskabsteoretiske afsæt og den analysestrategi, der er anlagt. Derpå udfoldes en analyse afto versioner af tværprofessionalisme som 'innovation' og 'praksisrefleksion'. Versionerne læsessidenhen gennem hinanden for at se på effekterne af relationerne mellem versionerne af tværprofessionalismen.På baggrund af dette konkluderes der på, hvordan tværprofessionalismenkan forstås som forandringsform i Professionshøjskolen.
doi:10.7146/tfa.v18i4.110825 fatcat:m6rzl7vmjfek5dtbspifftucqm