Aftaler på tværs af sektorer i Folketinget

Flemming Juul Christiansen
2005 Politica - Tidsskrift for politisk videnskab  
Aftaler på tvaers af sektorer i Folketinget1 Dansk parlamentsforskning har skitseret Folketingets beslutningsproces som op¬ delt i en raekke sektorer. De politiske partier indgår imidlertid politiske forlig, som omfatter lovgivning på tvaers af sektorer. Under mindretalsparlamentarisme udgør gevinster ved stemmehandel mellem regeringsog oppositionspartier en forklaring på sådanne flersagsforlig. Fremlagte data viser umiddelbart, at en forholdsvis beske¬ den andel af lovgivningen i perioden
more » ... gen i perioden 1972-2003 skyldtes aftaler på tvaers af sekto¬ rer. Til gengaeld angik de vaesentlige forhold som økonomisk fordelingspolitik, ikkeenstemmigt vedtaget lovgivning og finanslovsaftaler. Konflikt og samarbejde mel¬ lem Folketingets partier, i regering såvel som opposition, foregår både centralt og decentralt.
doi:10.7146/politica.v37i4.69856 fatcat:3sxvcp6kuffopakqcezo72calu